Saturday, May 30, 2020

कौन हैं आपके गुरुग्राम के पसंदीदा विधायक ? अभी वोट करें Ended

 • Umesh Aggarwal
  15% 1.8k / 12.3k
 • GL Sharma
  2% 250 / 12.3k
 • Naveen Goyal
  14% 1.7k / 12.3k
 • Seema Pahuja
  1% 150 / 12.3k
 • Swami Dharamdev
  4% 540 / 12.3k
 • Gargi Kakkar
  2% 330 / 12.3k
 • Usha Priyadarshi
  2% 248 / 12.3k
 • Gaje Singh Kablana
  1% 191 / 12.3k
 • Mohit Madanlal Grover
  8% 1k / 12.3k
 • Sukhbir Kataria
  1% 175 / 12.3k
 • Raman Malik
  0% 110 / 12.3k
 • Soobe Singh Bohra
  2% 272 / 12.3k
 • Gopi Chand Gehlot
  1% 142 / 12.3k
 • Parveen Chandra Vashisht
  1% 158 / 12.3k
 • RS Rathi
  1% 171 / 12.3k
 • BR Sikri
  12% 1.5k / 12.3k
 • Ashwani Sharma
  1% 131 / 12.3k
 • Pankaj Davar
  0% 98 / 12.3k
 • Kuldeep Janghu
  12% 1.5k / 12.3k
 • Kapil Dua
  13% 1.6k / 12.3k

Latest News